FanPage

 
 
 

 

văn hóa công ty - 10/11/2016

Gian hàng vanhoacongty
Lê Hoàng Hảo
hoanghao1912@gmail.com
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Văn hoá Doanh nghiệp là tiếng nói chung của những người trong cùng một công ty, và cũng là nét riêng giúp người ta nhận ra bản sắc của doanh nghiệp đó.

VĂN HÓA CÔNG TY

Đích đến của mọi doanh nghiệp là phát triển trường tồn, và nếu đã đặt ra một mục tiêu dài hạn, nhất thiết doanh nghiệp đó phải có một nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Một trong những viên gạch quan trọng nhất để xây dựng nền móng này không gì khác chính là Văn hoá Doanh nghiệp.

Văn hoá Doanh nghiệp là tiếng nói chung của những người trong cùng một công ty, và cũng là nét riêng giúp người ta nhận ra bản sắc của doanh nghiệp đó.

Một công ty chưa xây dựng nền Văn hoá riêng đó, các nhân viên sẽ tự giao tiếp với nhau, tự sống và làm việc theo một cách riêng của họ, không tuân theo bất kỳ một khuôn phép kỷ luật, cũng như không chia sẻ với nhau một giá trị chung nào. Nhân viên mới sẽ khó có thể hòa nhập vào môi trường làm việc như thế, nơi mà một tập thể mệnh ai nấy đi, mạnh ai nấy làm, không nhìn về cùng một hướng. Hoặc có chăng đi nữa thì sự gắn bó không thể lâu dài vì nơi đó không thuộc về họ. Đó là sự nguy hiểm có thể nhìn thấy được đối với bất cứ tổ chức nào chưa nhận ra tầm quan trọng của Văn hoá doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp xây dựng được nền Văn hóa riêng của mình sẽ:

     - Giúp nhân viên mới dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc
     - Giúp nhân viên hiểu rõ và vận hành đúng truyền thống của Doanh nghiệp đó
     - Giúp nhân viên yêu quý công ty, yêu quý công việc và nhìn thấy được tương lai của mình tại đây
     - Doanh nghiệp sẽ có giá trị chung trong việc vận hành và giao tiếp giữa các phòng ban.

Hình ảnh đào tạo một số công ty

 

Chương trình huấn luyện văn hóa công ty tại Công Ty Cellphone S

Chương trình huấn luyện văn hóa công ty tại Công Ty Cellphone S

 

Huấn luyện văn hóa công ty cellphone s

Chương trình huấn luyện văn hóa công ty tại Công Ty Cellphone S

 

Chương trình huấn luyện văn hóa công ty Đất Việt Tour

Chương trình huấn luyện văn hóa công ty Đất Việt Tour

 

Chương trình huấn luyện văn hóa công ty Đất Việt Tour

Chương trình huấn luyện văn hóa công ty Đất Việt Tour

Chữ kí của thành viên

Từ khóa Google:
vanhoacongty.vti